Hayatta Kalma Durumları veya Bushcraft İlgileri İçin Bitkileri Öğrenme Yaklaşımı Nasıl Olmalı?
UYARI: "Bu bilgilerin hepsi kitaplarımın içerikleridir ve kendi yorumlarımı ve görüşlerimi de kapsamaktadır. Doğada yanlış kullanacağınız her bilgiden kendiniz sorumlusunuz!


Vücudun enerjisini kaybedip, güçten düşmemesi ve beslenmesine devam edebilmesi için birçok kaynağı kullanmak durumunda kalabiliriz. Bunların başında protein kaynakları gelmekle birlikte bu proteinin vücutta doğru sentezlenebilmesi için gerekli vitamin ve mineral desteğini de bitkilerden karşılamak durumundayız. Buraya kadar beslenme durumunu düşündük.

Bir de tıbbi, yani koruyucu ve iyileştirici faydalarını da ele alıp, değerlendirmemiz gerekmektedir. Tüm bitkiler tıbbi açıdan değerlidir. Zehirli olanlar bile..

Hayatta kalma ve bushcraft olayları ile ilgilenenler bitkileri öğrenirken yaklaşımlarını öncelikle ihtiyaçlarını doğru değerlendirip, doğru bitkilere yönlenip, öğrenmelidirler. Daha sonraki safha da kültürel düzeylerini ve varsa meraklarını gidermek, zevk almak için detaylara inerlerse daha doğru olur.

Mesela,

Bitkiler alemi, çok hücreli, ökaryot canlılardır. Kloroplast içerirler ve fotosentezle inorganik maddelerden organik madde üretirler. Bu nedenle ototrofturlar. Karasal yaşamın oksijen ve besin kaynağıdırlar. Hücre zarlarının üzerinde esas maddesi selülozdan oluşan hücre çeperi bulunur. Damarlı ve damarsızdırlar, taç yaprakları bulunur veya bulunmaz... Bitkiler; damarsız- tohumsuz, damarlı-tohumsuz ve damarlı-tohumlu olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Damarlı tohumlular açık ve kapalı tohumlular olarak incelenir. Kapalı tohumlular da tek çenekliler ve çift çenekliler olarak gruplandırılırlar...

Şeklinde biyolojiye göre değil; Kutsal Zafer Şahin

Kanama durdurucu, ishalden kurtarıcı, ağrı kesici, yara iyileştirici gibi hayatta kalma durumlarındaki faydaya yönelik incelemeliyiz. Önce hayatta kalma durumunuzla ilgili temel bilgileri iyi öğrenip doğada hayatta kalmaya bakın; sonra da botanik bilimine merak salıp latince lugat elinizde, alt sınıflar, üst sınıflar, familyalar dilinizde, toplum içinde bilgece olmaya zaten bakarsınız.

Böğürtlen, (Rosaceae) Rubus cinsi Gülgiller familyasındandır. Şu üst gruptan, şu sülaledendir gibi bir bilgi seminer ve sunumlarda bilgi düzeyinizi göstermek için çok işe yarar, ancak kanama durdurucu özelliktedir, ishale iyi gelir, mantara karşı etkilidir gibi öncelikli bilgi ve deneyimler doğada daha uzun süre var olmanıza fayda sağlar.

Hayatta kalma ve bushcraft için gerekli başlıklar bir doğa adamı, bir bushman veya bir köylü için latince adlar değil, öncelikle şu başlıklar olmalıdır;

- Kanama durudurucu bitkiler

- Yara iyileştirici bitkiler

- İshal kesici bitkiler

- Mikrop öldürücü bitkiler

- Ateş düşürücü bitkiler

gibi öncelikle tıbbı faydaya yönelik olmalıdır. Zaten doğada bitkilerin neredeyse tümünde elzem vitaminler, mineraller, anti histaminler, faydalı asitler bulunmaktadır.

Saygılarımla

Kutsal Zafer Şahin - 09 Mayıs 2018

Kutsal Zafer Şahin Mufil kanyonu içinde
Phyllitis Scolopendrium toplarken - 2014

Bu bitki, Quicquid Excreatum özellikte ve
Vulnus Sanitatem için etkilidir :)

Türkçe Meali (anlamı): Geyik Dili bitkisi balgam söktürücü
ve yara iyileştiricidir.Equisetum Arvense, Cruentis Spissamentum bir etki gösterir :) .